Obchodné podmienky

Náš obchodík sa riadi podľa zákona č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.

Objednávka
Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.

Potvrdenie objednávky
Po vytvorení objednávky obdržíte správu prostredníctvom e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Expedičná doba
Objednávky vybavujeme okamžite po zadaní zákazníkom. Doba expedície (čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje v intervale cca od 1 do 10 pracovných dní.

V prípade neočakávaného meškania vás budeme okamžite informovať a dohodneme sa s Vami na prípadnom inom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Storno objednávky
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním e-mailu na adresu nášho obchodu. Do predmetu správy napíšte STORNO. Do tela správy uveďte Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky. Ak bola medzi zadaním objednávky a stornom objednávky objednávka uhradená, zašleme vám celú čiastku späť na Váš účet.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

  • písomne, alebo telefonicky nás kontaktujte
  • tovar musí byť v pôvodnom obale
  • tovar nesmie byť použitý, poškodený
  • tovar musí byť kompletný spolu s dokladom o kúpe

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar prevedieme na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nemusí byť odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Reklamácie / záručné podmienky
Na všetok dodaný tovar poskytujeme záruku podľa platnej legislatívy Slovenske republiky.

Dĺžka záručnej doby je daná zákonom, trvá 24 mesiacov(ak nie je uvedené viac), výnimky ustanovuje zákon.

Záručná doba začína dňom prebratia tovaru spotrebiteľom.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy/kazy spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na poruchy/kazy spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Kupujúci je oprávnený v prípadoch stanovených zákonom odstúpiť od kúpnej zmluvy . Odstúpenie od zmluvy voči predávajúcemu je účinné v okamihu, keď je predávajúcemu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

Reklamáciu mechanického poškodenia z prepravy je potrebné vyriešiť okamžite na mieste pri preberaní od kuriérskej dopravy. Zákazník je povinný, ale mal by predovšetkým vo vlastnom záujme, skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V prípade, že je obal a obsah zásielky poškodený, je nutné spísať s pracovníkom kuriérskej dopravy protokol o škode a zásielku odmietnuť prebrať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť nášmu obchodu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované. Nahlásiť reklamačnú udalosť môžete e-mailom alebo telefonicky. Uveďte Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky a podrobný popis problému/závady.

Postup pri reklamácii
Pri reklamácii tovaru dodržujte, prosím, nasledujúci postup:
Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky, číslo faktúry, typ výrobku a podrobný popis problému/závady.

Budeme vás informovať o ďalšom postupe, aby bola Vaša reklamácia vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti.

Tovar môžete poslať poštou alebo kuriérskou službou na adresu nášho obchodu spolu s popisom závady, dokladom o kúpe.

V prípade výmeny hradíte výšku dopravného.

Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje nebudú zneužité alebo predané tretiemu subjektu, podľa povinností stanovených zákonom č. 428/2002 Zb. Svojou objednávkou súhlasíte, aby uvedené údaje boli použité na dobu neurčitú za účelom predaja a doručenia tovaru v rámci obchodnej činnosti. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.